Течен тор за листно подхранване на картофи

 


 

 

 Подхранването задоволява нуждите на културата от калий и фосфор. Осигурява необходимите микроелементи за по-добро изхранване. Подпомага за пълноценното въздействие на пестицидите.

 

 Съдържание:

Азот /N/ - 7% / нитратен - 3% ;амониев - 2% ; амиден - 2% /
Двуфосфорен пентаоксид /P2O5/- 4%
Калиев оксид  /K2O/- 7%

Микроелементи:

/в хелатна форма, в тегловни %/

Мед /Cu/ - 0,040%,
Желязо /Fe/ - 0,025%,
Цинк /Zn/ - 0,030%
Манган /Mn/ - 0,040%,
Молибден /Mo/ - 0,005%,
Бор /В/ - 0,020%

Прилепители и физиологично активни вещества.

 Количество: 500 мл ; 3 л ; 5 л ; 10 л

Разходна норма на декар : 200 - 300 мл/дка.

 Приготвяне на работен разтвор :

За пръскачка 10 л , за покриване на 200 кв.м.

при 200 мл/дка - 1 капачка ( 40 мл )

при 300  мл/дка  - 1, 5 капачки  ( 60 мл ) на пръскачка.

     При съвместно приложение с РЗ - препарати към водния разтвор на  "Лаксиферт"  се прибавят предварително разтворените пестициди.

 

 
Фирмата изпълнява поръчки за специални разработки, специфични състави и заявки за течни торове на едро. Ако имате въпроси относно някой от продуктите може да ни изпратите запитване 

 


 
potatoplant.jpg
field_root1.jpg
kartofi_yazovir.jpg
potato0002_mid.jpg
What-Is-Potato-Plant-Pesticide.jpg
potatoes.jpg
tractor207.jpg
kartofi_5976.jpg