Течен тор за листно подхранване на лозя

 


 Съдържание:

Азот /N/ - 12% / нитратен - 6% ;амониев - 4% ; амиден - 2% /
Калиев оксид  /K2O/- 6%
Магнезиев оксид /MgO/ - 1,5%
Желязо /Fe/ - 0,5%

Микроелементи:

Бор /В/ , Мед /Cu/ , Манган /Mn/ , Молибден /Mo/  ,
Цинк /Zn/

Прилепители и физиологично активни вещества.

 Количество: 500 мл ; 3 л ; 5 л ; 10 л

Разходна норма на декар : 100 - 150 мл/дка.

Приложение:
Фаза "предцъфтежно"
/ начало на активната вегетация - дължина на летораслите
20-30 см/ - 100мл/дка
Фаза "следцъфтежно"
/ след масово отпадване на цветовете/ - 150мл/дка
Фаза "грахово зърно" - 150 мл/дка

 Приготвяне на работен разтвор :

За пръскачка 10 л .

при 100 мл/дка - 1 капачка ( 40 мл ) на пръскачка

при 150  мл/дка  - 1, 5 капачки  (60 мл) на пръскачка.

     При съвместно приложение с РЗ - препарати към водния разтвор на  "Лаксиферт"  се прибавят предварително разтворените пестициди.

 

 
Фирмата изпълнява поръчки за специални разработки, специфични състави и заявки за течни торове на едро. Ако имате въпроси относно някой от продуктите може да ни изпратите запитване 

 


 
vineyard2.jpg
vineyard-property.jpg
1350951-Silverlake-vineyard-0.jpg
GoodchildVineyard2.JPG
vineyard3.jpg
mission-estate-vineyard_2319.jpg
vineyard.jpg
3_Morialta_vineyard_summit_road.jpg